Bestuursleden en docenten

Paul van Veen, voorzitter en docent 
Tel. 06 5369 8721
Email pjhmvveen@gmail.com

Roosje Wisgerhof-Beijen, secretaris
Tel. 0318 – 51 54 32
Email rosabeijen@gmail.com

Corine Vrijmoeth-van den Ham, penningmeester
Email corinevrijmoeth@solcon.nl

Nelie de Groote-Buijs, docent
Tel. 0318 – 54 82 31
Email ladegroote@kpnmail.nl

Lukas de Groote, docent
Tel. 0318 – 54 82 31
Email ladegroote@kpnmail.nl

Marise Wiersma-van Dongen, docent
Jan Wiersma, docent

Tel. 0318 – 51 35 48
Email j.enm.wiersma@kpnmail.nl