Leesgroepen

Onze kernactiviteit is het samen lezen uit de Hebreeuwse Bijbel. Vanaf begin september tot eind april komen we om de 14 dagen bij elkaar. Wij doen dat in vijf verschillende groepen.


Een avondgroep komt bij elkaar op dinsdagavond in de even weken, van 19.00 tot 21.00 uur. De groep wordt begeleid door Lukas de Groote en Jan Wiersma. Voor de pauze wordt gelezen uit de dichterlijke of profetische boeken. Na de pauze leest men verhalende tekst. Plaats is De Kubus, Spanjaardsgoed 5 A Veenendaal.


Een middaggroep komt bij elkaar op maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. De groep wordt begeleid door Nelie de Groote-Buijs.

Een tweede avondgroep komt bij elkaar op donderdagavond 1x per 2 weken. De groep wordt begeleid door Nelie de Groote-Buijs.

Taalcursus Bijbels Hebreeuws

De Werkgroep organiseert een Taalcursus Bijbels Hebreeuws voor wie de Hebreeuwse Bijbel wil lezen, maar de Hebreeuwse taal nog niet beheerst. De cursus duurt drie jaar. Het is de bedoeling dat men aan het eind van deze cursus de teksten van de Hebreeuwse Bijbel kan lezen en begrijpen.Men kan dan deelnemen aan één van de leesgroepen van de Werkgroep.


In het eerste jaar wordt kennis gemaakt met het Hebreeuwse schrift. De Hebreeuwse letters worden geleerd en geoefend. Ook wordt aandacht besteed aan spelling, uitspraak en leestekens. Na het technisch leren lezen komt de grammatica aan de orde, met woordvormen en zinsbouw. Zo snel mogelijk zal geoefend worden met concrete teksten uit de Tenach. De cursus wordt gegeven door Edwin Vrijmoeth.


In het tweede jaar worden de regelmatige werkwoorden bestudeerd. De verschillende vervoegingen van de werkwoorden worden uitgebreid behandeld. De theorie wordt geïllustreerd met Tenachteksten. En een aantal gedeelten uit de Tenach zal worden gelezen. De cursus zal gegeven worden door Jan en Marise Wiersma op de dinsdagavonden in de oneven weken, van 19.30-21.00 uur. De locatie wordt na opgave van deelneming bekendgemaakt.


In het derde jaar komen de onregelmatige werkwoorden aan bod. De nadruk zal liggen op het lezen van gedeelten uit de Tenach. De cursus zal gegeven worden door Jan en Marise Wiersma op de donderavonden in de oneven weken. De locatie wordt na opgave van deelneming bekendgemaakt.