Lesmateriaal en aanbevolen literatuur

Het is niet strikt nodig zelf studieboeken aan te schaffen. Alle vereiste les-en leesstof wordt gratis aan de leden verstrekt. Maar het kan handig zijn om een Hebreeuwse Bijbel, een Hebreeuws woordenboek en een Hebreeuwse grammatica te bezitten.

Voor hulp en advies bij uw keuze, zijn de begeleiders beschikbaar.

Hebreeuwse bijbel

Er is een parallelvertaling Hebreeuws-Nieuwe Bijbelvertaling: Tanach. ISBN 90 6126 985 7. Prijs
€ 59,95. De NBV-vertaling is geen woordgetrouwe weergave van het Hebreeuws.

De Biblia Hebraica Stuttgartensia – A Reader’s Edition geeft onderaan de pagina korte informatie over woorden die minder dan 70 keer in Tenach voorkomen. Van woorden die meer dan 70 keer voorkomen staat deze informatie achterin. Hardcover ISBN 978-3-438-05225-4 kost € 54,00. Flexisoft ISBN 978-3-438-05229-2.
De standaardeditie van de Hebreeuwse Bijbel is de Biblia Hebraica Stuttgartensia. ISBN 978-3-438-05218-6. Prijs: circa € 46,00.Het is de uitgave van het oudste compleet overgeleverde handschrift van Tenach, de ‘codex Leningradensis’ uit ongeveer 1010. De letter is mooi en goed leesbaar. De uitgave heeft een kritisch apparaat met andere lezingen uit andere handschriften. Op www.bibelwissenschaft.de, de website van de Deutsche Bibelgesellschaft, kunnen gedeelten uit de BHS gedownload worden.
Leden van het Nederlands Bijbel Genootschap kunnen op www.debijbel.nl/bijbel de BHS vinden en delen ervan downloaden. Verschillende vertalingen zijn daar eveneens beschikbaar.
N.B.: Een betrouwbare vertaling is de (Herziene) Staten Vertaling.

Woordenboek

In het Nederlands taalgebied is slechts één (zeer bruikbaar!) woordenboek beschikbaar, namelijk dat van Broers. Het is gebaseerd op de grote woordenboeken van Gesenius en Koehler-Baumgartner. Het is niet bedoeld voor gevorderden op academisch niveau, maar voor wie zich, bijvoorbeeld in leerhuisverband, zoiets als wij doen, wil verdiepen in de oorspronkelijke tekst van de bijbel. De gegevens: Peter D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws’. ISBN 978 90 80 2325 25. Prijs: € 39,95.De cd-rom Heblex, de digitale versie van dit Woordenboek is te koop voor € 10,= Email van de uitgever: dehaanboeken@kliksafe.nl

Grammatica

De bekendste Nederlandstalige grammatica is: Lettinga / Muraoka ‘Grammatica van het Bijbels Hebreeuws’. ISBN 90 04 11609 8 , prijs: € 45,60. (inclusief hulpboek). Het is wel de moeilijkste. Het is vrij volledig, compact en met veel vaktermen. Achterin is een lijst met verklaringen ervan toegevoegd.

Een eenvoudiger en toch ook redelijk volledige uitgave is A.J.C. Verheij ‘Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws. ISBN 90 59 72062 8. Prijs € 25,00, met oefenboek € 39,50.

Digitale informatiebronnen

Efemeriden
Dr. P.J. van Midden van Tilburg University stuurt op werkdagen via de email enkele verzen uit Tenach. Hij leest voor, vertaalt en voorziet ze van commentaar. Hij noemt deze korte lessen (ca 10 minuten): Efemeriden. Men kan zich bij hem aanmelden via p.j.vanmidden@uvt.nl . Er is ook een archief van alle geluidsopnames vanaf 2015.

Kleine colleges
Op https://webapp.fkt.uvt.nl/bho is een reeks kleine colleges van P.J. van Midden (Tilburg University) te vinden. Het zijn ontleedvoorbeelden; meeleesteksten; een digitaal woordenboek bij de besproken teksten, enz. Er is ook een werkboek bij (‘Dat is Hebreeuws voor mij‘) dat de digitale colleges op de voet volgt. Dit boek is niet gratis. Te bestellen bij https://www.derooboeken.nl/uitgever/bergambacht-uitgeverij-2vm/ of bij de boekhandel. Prijs € 25,00.

Engelse vertaling, voorgelezen in het Hebreeuws
Zie: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm

Rashi
Dit is een van de meest invloedrijke personen die commentaren hebben geschreven op wat wij noemen het Oude Testament. Hij leefde in de elfde eeuw in Frankrijk. Zijn (Engelstalige) teksten zijn te lezen op: https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/63255/jewish/The-Bible-with-Rashi.htm

Joodse feestdagen
Wilt u die volgen en toelichtingen lezen? Zie: https://de.chabad.org/calendar/view/month.htm (Duitstalig).

Bible Hub
De Hebreeuwse tekst op verschillende wijzen weergegeven met uitgebreide toelichtingen, concordanties en vertalingen (ook de Statenvertaling). Zie: https://biblehub.com/

Alef Beet; Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws
Zie: https://www.hebreeuws.org/Alef-Beet-intro

Jonet
Online portaal voor heel Joods Nederland. Richt zich op iedereen met interesse in de Joodse cultuur of het Jodendom in het algemeen.
Zie: http://www.jonet.nl

Joodse bibliotheek (Engels)
http://www.jewishvirtuallibrary.org

Pardes
Stichting Pardes geeft cursussen voor een breed publiek inzake centrale Joodse waarden en denkbeelden.
http://www.stichtingpardes.nl