Hoe u zich kunt aanmelden

Leden van de Werkgroep kunnen deelnemen aan:

  • één of meer van de leesgroepen Tenach
  • de Taalcursus Hebreeuws

U kunt kunt zich voor deze activiteiten aanmelden bij de secretaris van de werkgroep. Geef daarbij duidelijk aan voor welke leesgroep(en) of taalcursus u zich aanmeldt. Desgewenst kunt u vooraf bij de begeleiders van de leesgroepen of bij de docenten van de taalcursussen informatie ontvangen. Klik hier voor hun adresgegevens.

Contributie

De contributie bedraagt € 60,00 per cursusjaar. Hierin is begrepen alle les- en leesmateriaal. Er zijn geen bijkomende kosten. U kunt voor dit bedrag deelnemen aan meer dan één van onze activiteiten; het is dus een “all-in” bijdrage. Wie graag wil deelnemen, maar voor wie de kosten een verhindering zijn, kan contact opnemen met de penningmeester voor een passende regeling.

De contributie dient te worden overgemaakt vóór 1 december op bankrekening
NL54 INGB 0686 2666 76 t.n.v. C. N. Vrijmoeth-van den Ham e/o L.A. de Groote.