Welkom op de website van Hebreeuws in de Vallei

De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei is gevestigd in Veenendaal. Zij heeft tot doel belangstellenden de gelegenheid te bieden om gezamenlijk gedeelten van de Hebreeuwse Bijbel te lezen, te vertalen, en naar aanleiding van het gelezene met elkaar van gedachten te wisselen, met respect voor ieders mening en achtergrond.Wij verzorgen taallessen en organiseren leesgroepen Bijbels Hebreeuws. Onze werkgroep is niet gebonden aan een bepaalde kerk of godsdienstig genootschap. Iedereen met belangstelling voor het onderwerp is hartelijk welkom.

De Werkgroep organiseert een aantal activiteiten: de Leesgroepen Tenach en een Taalcursus Bijbels Hebreeuws. Tenach is de joodse aanduiding voor wat in christelijke kring het Oude Testament wordt genoemd: de Hebreeuwse Bijbel dus.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

De Leesgroepen Tenach staan open voor ieder die in staat is enigszins vlot de Hebreeuwse tekst te lezen en te vertalen. Er zijn momenteel drie leesgroepen: een avondgroep en twee middaggroepen.

De Taalcursus Bijbels Hebreeuws is opgezet voor de allereerste beginners; bij de aspirant-cursist wordt geen enkele voorkennis van de taal verwacht en ook geen bepaalde vooropleiding.

Het uiteindelijke doel van al onze activiteiten is het met elkaar beleven van vreugde aan het verstaan van de Hebreeuwse Bijbel. Nadat men het Hebreeuws ’technisch’ heeft leren lezen, opent zich de weg tot het lezen van tekstgedeelten. Al lezend besteden we graag aandacht aan de vele nuances in het Hebreeuwse woordgebruik en letten we op interpretaties van zowel joodse als christelijke commentatoren. Naast dit gezamenlijke kerndoel kunnen er ook andere motieven zijn die de leden bijeenbrengen. De één zal een Semitische taal willen leren, de ander de Bijbel willen lezen en peilen in de oorspronkelijke taal, een derde wil kennis nemen van de joods-rabbijnse uitleg om zo de achtergronden van de christelijke traditie en van het Nieuwe Testament te leren kennen. Zo zijn er wellicht nog andere motieven te noemen.